Kruipen insecten bestrijden

Kruipen insecten bestrijden

Kruipende insecten zoals mieren, kakkerlakken of kevers aantreffen, is erg vervelend. Hoewel de kleine kruipers geen direct gevaar vormen voor uw gezondheid, kunnen ze wel heel wat overlast bezorgen. Ze besmetten uw voorraadproducten (meel, pasta, rijst, tabak, brood, chocolade, …) en vernielen houtconstructies, meubels, textiel, enz. Het is belangrijk dat u daarom regelmatig alles nakijkt en grondig poetst om een insectenplaag te voorkomen.

Kruipende insecten vragen om een unieke bestrijdingswijze, want vaak is het onduidelijk met welke soort kever of kakkerlak u te maken heeft. Indien u nog niet weet om welk insect het gaat, zal de ongediertebestrijder allereerst lokstoffen plaatsen om het kruipend insect te lokken indien u nog niet weet om welk insect het gaat. Vervolgens bepalen we om welke soort het gaat en passen we de juiste behandelingswijze toe.

De aanwezigheid van kruipende insecten zoals het zilvervisje of bepaalde kevers duiden vaak op een vochtprobleem. Culex neemt alle factoren in beschouwing, geeft nuttig advies en verzekert een insectenvrij omgeving nadien.

Woont u niet in Amsterdam maar net daar buiten? Ook dan helpen wij u met ongediertebestrijding.

Waarom Culex

  • Vakkundig en efficiënt
  • Advies op maat
  • Resultaatgerichte oplossingen

Heeft u last van kruipende insecten neem dan contact met ons op